چقدر در زندگی خود «آرامش» دارید؟( تست رو...

قدر آرامش را آنهایی بیشتر می‌دانند که آن را در زندگیشان ندارند یا آن را از دست داده‌اند! وقتی آرامش نداشته باشید مهم نیست چه چیزهایی دارید زیرا هیچ لذتی از آن داشته‌ها و زندگیتان نمی‌برید. آزمونی که در پی‌آمده به شما کمک می‌کند نشانه‌های آرامش در زندگی خود را بررسی کنید و در صورت […]

زندگی زناشویی «نگرش» و «نیاز»...

  «نگرش» و «نیاز» دو مقوله در تعارض همسران دو مقوله ی «نگرش» همسران به تعارض و توجه به «نیازهای یک دیگر» در چگونگی برخورد با تعارض و رفع زمینه های آن، اهمیت فراوان دارند؛ چراکه نگرش ها و نیاز ها، رفتار انسان ها را هدایت می کنند. نگرش: آن چه اهمیت دارد توجه به […]

چگونه با فرزند دخترتان برخورد کنید؟...

  محبت، بال پرواز در کودکان کودک از زمانی که به دنیا می‌آید، دارای غریزه‌ها و تمایل‌هایی می‌باشد که برخی از آنها، بالقوه ‌هستند و مانند آتش زیرخاکستر به وقت خود، فعلیت پیدا می‌کنند . مانند ثروت‌اندوزی، امورجنسی و … برخی دیگر از تمایل‌های کودک، بالفعل هستند یعنی پس از تولد، رشد ونمو می‌کنند مانند […]

هرگز این ۷ قول را به فرزندتان ندهید...

    والدین از وعده و وعید دادن به فرزندان خود به چند دلیل استفاده می کنند: برای رشوه دادن به فرزند جهت انجام کاری که خودشان می خواهند، اجتناب از برخورد احتمالی با فرزندشان، ناامید نکردن فرزند و ایجاد امید در او. ولی بچه ها وقتی نوبت به قول می رسد بسیار سمج می […]