دلت را دریاچه ی بخشش ها کن...

  ❤️دلت را دریاچه ی بخشش ها کن و دستان معتمد خداوندت را بگیر با او روزهایت را قدم بزن… ?بگذار گلهای مهربانی در روحت بروید…. اسمان دلت را رنگین کمان عشق کن بگذار انسانیتت چون قامت ایستاده ی کوهی بلند باشد ?تو ،میتوانی بزرگترین امور را براحتی انجام دهی چون خداوند پیشاپیش تو در […]

سایر اخلاق و عرفان اسلامی