آموزش رایگان ۲۰ بازی شعبده ….....

رقص توپ ابزار: یک توپ پینگ پنگ _ یک تکه طناب که دو سر آن به وسیله نخ نازکی به هم متصل است. توپ را در دهان خود و بین لبها قرار دهید. یک سر طناب را با دست راست و سر دیگر را با دست چپ طوری بگیرید که نخ دیده نشود. شست راست و […]

دیگر مطالب ترفندهای بازی ها های