آموزش کامل پرورش و تولید انواع ماهی قزل ...

پرورش ماهی قزل آلا از  ماهیان سردابی: این ماهیان را می توان در محدوده حرارتی ۱۰-۱۸ درجه سانتیگراد پرورش داد . استخرهای بتنی برای پرورش آنها مناسب تر است ، و برای تولید یک تن نیاز به ۱۰ لیتر در ثانیه آب با دمای ۱۰-۱۸ درجه سانتی گراد می باشد . بیشتر این ماهیان را خانواده آزاد […]

سایر گیاهان و حیوانات