نحوه کاشت. پرورش .برداشت هویج

برای مصرف ، محصول هویج ، در سال اول و یا فصل زراعتی اول برداشت می شود و به منظور بذرگیری درسال دوم مورد استفاده قرار میگیرد .

ریشه:
ریشه عمودی و ضخیم و ریشه اصلی عمیق و ریشه های فرعی اندک است.ریشه دارای رنگ های مختلف است.
سطح مقطع ریشه  ۲ناحیه دارد:
۱- اپیدرم نازک
۱.      – حلقه خارجی      ۲-  یک لایه سلولهای چوب پنبه ای(بیشترین بتا کاروتن)
۳- باند عریضی از آوندهای آبکش ثانویه(محل ذخیره قند)

۱- آوند چوبی ثانویه
۲- حلقه داخلی
۲ – مغز

حلقه خارجی از سلولهای پارانشیم تشکیل شده است.عریض بودن حلقه ی خارجی و نازک بودن حلقه داخلی از صفات کیفی هویج خوب است.
برگ:
تشکیل برگ روزت در سال اول ودارای برگها متناوب و دندانه دندانه است.
ساقه:
ساقه بی کرک  و ارتفاع ساقه ۶۰ تا ۹۰ سانتی متر و ساقه در سال اول کوتاه و در سال دوم طویل میشود.

گل:
گلها هرمافرودیت و گلها سفید رنگ و ریز و دارای ۵ گلبرگ و ۵ پرچم و مادگی ۲ برچه و گل آذین چتری که از داخل غلافی از راس ساقه خارج میشود

خاک مطلوب هویچ

هویج مانند اغلب سبزیهای ریشه‌ای طلب خاک عمیق و نرم لیمونی می‌باشد و از نظر تجارتی هویج را بیشتر در