سوره کافرون و فضیلت آن

در احادیث بسیار وارد شده فضیلت خواندن سوره قُلْ یا اَیُّهَا الْکافِروُن در نمازهای فریضه و نافله و آنکه خواندن آن رُبع قرآن است و سوره توحید ثلث قرآن است و خواندن سوره نصر در فرایض و نوافل سبب نصرت بر اعداء است و آن که چون شخص از منزل خود بیرون رود معوذتین را بخواند چشم بد به او ضرر نرساند و کسی که در خواب ترسد در وقت خواب این دو سوره را با آیه الکرسی بخواند.
سوره کافرون (جحد)
۱-بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ قُلْ یَا أَیُّهَا الْکَافِرُونَبنام خداوند بخشنده مهربان ۱٫ بگو: اى کافران (اى مشرکان و بت‌پرستان مکه)

۲-لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ۲٫ آنچه را که شما مى‌پرستید هرگز من نمى‌پرستم.
۳-وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۳٫ و نه هرگز شما پرستنده آن هستید که من مى‌پرستم

۴-وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدْتُمْ۴٫ و نه هرگز من پرستنده آنم که شما مى‌پرستید.
۵-وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ۵٫ و نه هرگز شما پرستنده آن هستید که من مى‌پرستم.
۶-لَکُمْ دِینُکُمْ وَلِیَ دِینِ۶٫ دین شما از آن خودتان
و دین من از آن من (فعلا متارکه برخورد و جنگ است تا آن گاه که حکم جهاد نازل شود).