شرح مفصل آموزش پرورش و تولید مرغ در مرغداری

حفاظت محیطی و زیستی مرغداری: آماده کردن سالن‌‌ها: عملیات مربوط به  روز اول جوجه : نکات مربوط به دانخوری و آبخوری:
برنامه حرارتی سالن مرغداری : برنامه نور مرغداری : تهویه و رطوبت سالن مرغداری : اصول  مشترک و کلی واکسیناسیون جوجه ها و مرغ : تراکم و بستر مناسب مرغداری :  آب و جیره غذایی ( تغذیه ) : کنترل سلامت مرغداری : زمان های مهم و بی بازگشت موثر در رشد اندام ها: احداث مرغداری خانگی : جوجه کشی ، خرید مرغ یا جوجه و انتقال آن به مرغداری : بیماری ها و درمان ، مشکل اصلی صنعت مرغداری به شرح زیر شناسایی و معرفی شده‌اند: ( ۹۱/۱۱ دنیای اقتصاد ) و ….

مرغداری صنعتی از صنایع زیرمجموعه کشاورزی می‌باشد که در آن ضمن پرورش طیور از تولیدات آن اعم از گوشت و تخم مرغ استفاده می‌شود.