بازی برای کودکان مبتلا به اوتیسم

 

 

بارزترین علامت کودکان اوتیستیک نفص در ارتباط است . ارتباط هم شامل ارتباط غیر کلامی ( نگاه کردن به صورت وچشمهای دیگران استفاده ار حالات صورت، دستها و وضعیت کلی بدن) و هم ارتباط کلامی است . ارتباط غیر کلامی مقدمه ارتباط غیر کلامی است. گاه کودک مبتلا به اوتیسم اصلا متوجه حضور افراد دیگر نیست. در این کودکان قدم اول توجه دادن کودک به مادر و خودش و تراپیست است.

در این پست میخواهم چند بازی ساده را برای افزایش ارتباط بنویسم . از آنجا که تحریکات تعادلی نفش بسیار مهمی در بهبود علایم اوتیسم است ، ابتدا بازی های حاوی تحریکات تعادلی را انجام دهید.

بازی های حاوی تحریکات تعادلی:
•در هنگام دادن تحریکات تعادلی صرف به کودک زمانی که او را روی توپ درمانی نشانده اید یا خوابانده اید ، روبری او بنشینید و بخواهید که سرش را بالا بیاورد، با او صحبت کنید ، صدایش بزنید ، با اسمش جملات مختلف بسازید مثلا علی پسر خوب منه! علی آقا سلام! زمانی که به شما بزدیک شده است از این جملات استفاده کنید یا شکلک در بیاورید. اینها باعث می شوند که کو دک چندان متوجه شدت حرکات نشود لذا میتوان تحریکات را شدید تر کرد.

•چهار زانو روی زمین بنشینید کودک را روی پایتان قرار دهید. کودک پشتش به شما با شد یا سینه به سینه شما قرار گیرد. سپس دستهای کودک را بگیرید و باز کنید . بگویید هوا پیما میشویم . خود و کودک را به طرفین حرکت دهید . شدت حرکت و دامنه آن را بسته به تحمل کودک تغییر دهید. بهتر است روی صندلی بنشینید تا پاهای کودک آویزان باشد.
•روی صندلی بنشینید. کودک را روی پایتان بنشانید . دستهایش را بگیرید.سپس بگویید سوار اسب شده است و باحرکات پایتان به بالا و پایین اورا تکان دهید پیتیکو پیتیکو…
•من گشنمه: دوتایی روی زمین یا یک تشک ابری بخوابید. سپس بگوید من گشنمه و میخوام تو رو بخورم بعد با غلت زدن سعی کنید بگیریدش . یکبار شما او را بگیری یک بار او شما را. شرط کنید که فقط غلت می زنیم.

در مورد شدت حرکات و تحریکات تعادلی با تراپیست کودک مشورت کنید

بازی هایی جهت افزایش ارتباط و شناخت خود و دیگران:
•چهره به چهره کودک قرار بگیرید. لپهایش را بکشید، باهاش حرف بزنید، شکلک دراور و … بعد از چند دقیقه بازی ناگهان شی مثل توپ بزرگ ، ملحفه ، را جلوی صورتتان بگیرید و آرام باشید. منتظر بمانید تا دنبالتان بگردد یا بخواهد مانع را کنار بزند. هنگامی که پیدایتان کرد یا خودتان بیرون آمدید، بهش سلام کنید.

•روبروی کودک آینه بگذارید. صورتتان را در کنار صورت کودکتان قرار دهید . شکلکهای مختلفی در بیاورید . لپهایش را بکشید، با دست چشمهایش بگیرید و بعد از چند ثانیه دستتان را بردارید. روی بخشهایی از صورتش را مانند گونه ها، پیشانی , بینی (اگر حساسیت نشان نمی دهد) رنگ بزنید.
•کودک را در آغوش بگیرید طوری که چهره به چهره باشید . گونه هایتان را به گونه هایش بکشید ( کمی با فشار) . بینی خودتان را به بینی اش بزنید.در طول بازی تکرار واژه هایی مثل اسمش، گل گل، … را داشته باشید

نکته : این بازی ها بیشتر برای کودکان اوتیستیک با سطح ارتباط پایین و در شروع درمان مفید است.