طالع بینی متولد ماه مهر (میزان)

 

متولدین دهه اول این ماه

افرادی معتدل، باهوش، مردم دوست، بخشنده و هنردوست هستند. این افراد از لحاظ جسمانی دارای تناسب اندام، چهره‎ای سفید و مایل به گندمگون و چشم سیاه هستند. از نظر شغلی اغلب این افراد دانشمند، متخصص، سیاستمدار، نویسنده، مصلح اجتماعی و شاغل در رشته‎های هنری می‎باشند. اینان علاقمند به طبیعت بوده از نظر خانوادگی افراد متعادل، خوش برخورد و پاکدل هستند.

 

متولدین این دهه اغلب دارای مشخصات ارثی و ژنتیکی بوده و شباهت زیادی به پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها و . . . دارند. اغلب این افراد درون‎گرا، فامیل دوست، طرفدار ازدواج‎های فامیلی و زندگی جمعی هستند. در امور شلی نیز اغلب طالب کار جمعی می‎باشند. این افراد گاه دچار اشتباهات و مشکلاتی می‎شوند، اما اغلب قادر به رفع و حل و فصل آنها خواهند بود. بعضاً با رفتار غیر‌ارادی در امور اقتصادی و گاه سیاسی، دچار اشتباهاتی می‎شوند، اما اغلب به اشتباه خود پی برده و به آن اعتراف می‎کنند.

 

متولدین دهه دوم این ماه

از لحاظ رفتار و کردار افراطی بوده و دارای عدم ثبات می‎باشند. این افراد اغلب حساس و عصبی، دارای عکس‎العمل تند نسبت به ناملایمات، در ارتباط عاطفی متغیر، در مقابل محبت، محبت افراطی و در مقابل نامهربانی، سخت نامهربان، از نظر اقتصادی کم و بیش موفق، مشکل پسند، در زندگی خانوادگی اغلب منضبط و پرخاشجو و ایرادگر، در امور اجتماعی و سیاسی، افرادی ستیزه‎جو، در درگیری‌ها جسور، حق‌‌طلب، اهل مجادله و بحث و گفتگو، کنجکاو و پیگیر در مسائل و بالاخره بر این باورند که بایستی خوبی را با خوبی و بدی را با بدی پاسخ داد.

 

متولدین دهه سوم این ماه

از لحاظ فیزیکی متفاوت بوده برخی دارای اندامی متناسب، قدی متوسط، استخوان درشت و گاه چاق هستند. برخی دیگر لاغر و ضعیف و دارای اندامی نامناسب بوده و برخی دیگر زیبا و خوش اندام می‎باشند. متولدین این دهه از ماه از لحاظ روانی متعادل، طالب سکون آرامش، دارای زندگی متعارف، نسبت به مسائل دیگران بی تفاوت، در مسائل خانوادگی ناصح دیگران، از نظر زندگی زناشوئی خوش‌شانس و راضی، از نظر شغلی طالب مشاغل کم دردسر، در زمینه تخصصی دقیق و سمج، در زندگی اجتماعی افرادی سازگار، صلح طلب و مردم‌دار، پرهیز از هرگونه ریسک و خطر، از لحاظ ظاهر نسبتاً خوش پوش و آراسته، خوش برخورد، آرام و باثبات، تا حدی شکاک، متکی به یافته‎ها و تجارب شخص، اهل بحث و مجادله، طالب در امور اجتماعی اغلب طرفدار مکاتب مختلف، در امور اجرائی و بازرسی و تفتیش موفق، در تجارت عموماً ناموفق، درای تنوع در افکار، زمانی عجول و زمای دیگر صبور و منطقی، فعال و بعضاً تنوع طلب در شغل، در زندگی زناشوئی اغلب موفق، برخی گرفتار اضطراب و تشویش، بیشتر دارای خصوصیات ارثی و ژنتیکی، در صورت داشتن تربیت دینی و عرفانی، موقعیت خوبی به دست خواهند آورد. همساز با هر موقعیت، شریک و همکار خوب، اما نه چندان مثمر ثمر، از نظر اجتماعی فعال و گروه‎گر است.