طالع بینی متولد ماه بهمن (دلو)

 

متولدین دهه اول این ماه،

عموماً تندرو، ستیزه‎گر و بعضاً عکس‎العملی ناشناخته دارند. جائی که می‎بایستی عصبانی شوند، ساکت می‎مانند و در وقت سکوت، ممکن است واکنش غیر‌عادی نشان دهند. این افراد در تربیت فرزندان کوشا، از نظر خودی بداخلاق، ولی از نظر دیگران خوش اخلاق جلوه می‎کنند. اینان سخاوتمند، با گذشت، مذهبی، پای‎بند به احکام و مبانی اخلاقی خانواده، عموماً دارای ثبات شغلی و شخصیتی، بعضاً دارای مصونیبت ذاتی نسبت به بیماری‌ها، دارای طول عمر، در مقابله با خطرات نوعی انرژی و قدرت در خود احساس می‎کنند، اما با این حال تحمل آنها در مواجهه با مشکلات و در مواقع بحرانی محدود می‎باشد. این افراد گاه دچار افسردگی و اضطراب می‎شوند، در شرایط مناسب و هدایت درست، فضایل انسانی عالی در آنها تثویت و شکوفا می‎شود، این افراد عموماً پرتلاش و زحمتکش هستند، اینان سرپرستان خوبی برای همسر و فرزندان خود می‎باشند، اغلب علاقمند به طبیعت و سیر و سفر هستند، اینان طرفدار ثبات شغلی، علاقمند به زندگی جمعی و پذیرش مسئولیت‎های سنگین می‎باشند.

 

این افراد عموماً از نوعی تعصب قومی و فامیلی برخوردار می‎باشند. چنانچه شکست بزرگی بر آنها تحمیل شود، بدترین جنبه شخصیتی آنان ظاهر می‎شود، متولدین این دهه عموماً کنجکاو، تیزبین، تا حدی سهل‌انگار، اهل سرفه‌جوئی و پس‎انداز، آماده انجام هر کار، بعضاً چند شغلی، عموماً دارای روحیه‎ای شاد و امیدوار، افرادی مردم‎دار، کمتر دهن‎بین و تلقین‎پذیر، گاه تک رو و یکدنده، اغلب افرادی قابل‌اعتماد و امانت‌دار، بعضاً طرفدار دروغ مصلحت‎آمیز، در عین اجتماعی بودن، گاه طالب تنهائی و انزوا‌طلب، عموماً در حل مشکلات خود و خانواده موفق.

 

مشاغل موافق متولدین این دهه عموماً مدیریت در امور شغلی و اداری، صنعت کشاورزی و دامداری، وکالت، مشاور امور مالی، نمایندگی، واسطه‎گی و غیره می‎باشد.

 

متولدین دهه دوم این ماه

عموماً زود رنج، احساساتی، در امور خانوادگی خوش اخلاق و دارای مدیریت خوب، گاه مدمدمی مزاج و لجباز، عموماً کم حرف، اغلب بد‌گمان، در قضاوت عجول، افرادی وطن‎پرست و در مواقع جنگ، کارساز، بعضاً ظاهربین و تلقین‎پذیر، نفع طلب، باهوش و زیرک، در خانواده دارای رفتاری شغلی و اقتصادی فعال، در اغلب امور محتاط، در کار خرید و فروش موفق، در امور اجتماعی فعال، اما غیر ثابت، واکنش آنها در مقابله با مسائل و مشکلات کند، اما در وقت لزوم تند و افراطی، ذاتاً افرادی خوددار و تودار، از لحاظ عاطفی متغیر، بعضاً دارای افکار و ایده‎های خوب، اما در اجرای آنها کمتر موفق.

 

مشاغل موافق برای این افراد، نظامی‎گری، پلیسی، تجارت خارجی، امور سیاسی، امور مالی و دفتر، حسابداری و حسابرسی و . . . می‎باشد.

 

متولدین دهه سوم این ماه

از نظر روحی و جسمی مقاوم، دارای خصلت‏های وراثتی، در ظاهر آرام و صبور و با حوصله، در باطن نا آرام و متلاطم، خودخور و تودار، عموماً گوشه‎گیر، مختاط و گریزان از نوآوری، مصلحت‌اندیش، در امور خانوادگی با حس مسئولیت و دارای رفتار منطقی، فردی عاطفی و متعصب، اهل معاشرت و دوستی، اما بیشتر در چارچوب خانوادگی و فامیلی، پرتلاش و پرانرژی اما زود خسته می‎شوند، زود منفعل و زود آرام می‎شوند، به دلیل داشتن طالعع خوب، عموماً به اهداف و خواسته‎های خود می‎رسند اغلب در امور مای و اقتصادی، استعداد خوبی از خود نشان می‏دهند، دارای افکار و اندیشه‎های خوبی هستند، اما بیشتر در چارچوب تئوری می‎مانند و کمتر به آنها عمل می‎کنند، این افراد عموماً طالب نظم و انضباط بوده، اهل کار و فعالیت و امیدوار به آینده می‎باشند، در امور خانوادگی نیز صبر و حوصله خوبی از خود نشان می‏دهند، قدرت همسوئی و تطبیق با هر شرایط را دارند.

 

اغلب در جایی که منافع آنان ایجاب کند، افکار و عقیده خود را تغییر می‏دهند، عموماً به پوشش ظاهری، خوراک و پاکیزگی محل زندگی خود اهمیت می‎دهند، در جمع خانواده افرادی صمیمی و با محبت هستند، معمولاً در مسائل خانوادگی اهل شور و مشورت هستند، عموماً طالب ثبات شغلی بوده ولی گاه تغییر شغل می‎دهند، این افراد عموماً پایبند آداب و رسوم گذشته بود و از لحاظ اقتصادی موقعیتی متوسط دارند، اینان به مهمانی و تفریح علاقمند بوده گاه حراف و دهن بین هستند، عموماً نوعی حس خودبینی و شهوت پرستی در آنها دیده می‌شود، اغلب اهل معاشرت با هر قشری هستند، بعضاً ظاهری جذاب دارند، اینان اهل دروغ مصلحت‎آمیز بوده و مشاور خوبی برای دوستان و نزدیکان می‎باشند، این افراد به طبیعت و زیبائی‌های آن علاقمند بوده اهل سیر و سفر هستند، از صفات خوب آنان شوخ طبعی و بذله‎گوئی است، این افراد عموماً مهربان، بخشنده، دارای قوه تشخیص خوب، خود متکی، واقع بین، بعضاً دارای رفتاری ایمانی و عرفتی، طرفدار محرومین و مظلومین هستند. مشاغل مناسب برای اینان: امور سیاسی، روحانی، مربی‎گری، امور مالی و اقتصاد، امور نظامی و اطلاعاتی، کارمند دفتری، امورات مذهبی، کار در مراکز خیریه و . . . می‎باشد.