خبر از آفرینش خلیفه خدا در زمین، و پاسخ به سؤال فرشتگان

 

 

خداوند اراده کرد تا در زمین خلیفه و نماینده ‏اى که حاکم زمین باشد قرار دهد، چرا که خداوند همه چیز را براى انسان آفریده است.(بقره/۲۹)موقعیت و لیاقت انسان را به گونه ‏اى قرار داده تا بتواند به عنوان نماینده خدا در زمین باشد.

خداوند قبل از آن که آدم علیه ‏السلام پدر انسان‏ها را به عنوان نماینده خود در زمین بیافریند، این موضوع بسیار مهم را به فرشتگان خبر داد. فرشتگان با شنیدن این خبر سؤالى نمودند که ظاهرى اعتراض گونه داشت و عرض کردند:

پروردگارا! آیا کسى را در زمین قرار مى‏ دهى که:

۱ – فساد به راه مى ‏اندازد

۲ – و خونریزى مى ‏کند

این ما هستیم که تسبیح و حمد تو را به جا مى ‏آوریم، بنابراین چرا این مقام را به انسان گنهکار مى ‏دهى نه به ما که پاک و معصوم هستیم؟

خداوند در پاسخ به سؤال آن‏ها فرمود: من حقایقى را مى ‏دانم که شما نمى ‏دانید.(بقره/۳۰)

خداوند همه حقایق، اسرار و نام‏هاى همه چیز (و استعدادها و زمینه ‏هاى رشد و تکامل در همه ابعاد) را به آدم علیه ‏السلام آموخت. و آدم علیه‏ السلام همه آن‏ها را شناخت.

آنگاه خداوند آن حقایق و اسرار را به فرشتگان عرضه کرد و در معرض نمایش آن‏ها قرار داد و به آن‏ها فرمود: اگر راست مى‏ گویید که لیاقت نمایندگى خدا را دارید، نام این‏ها را به من خبر دهید، و استعداد و شایستگى خود را براى نمایندگى خدا در زمین، نشان دهید.

فرشتگان (دریافتند که لیاقت و شایستگى، تنها با عبادت و تسبیح و حمد به دست نمى‏ آید، بلکه علم و آگاهى پایه اصلى لیاقت است از این رو) با عذرخواهى به خدا عرض کردند: خدایا! تو پاک و منزه هستى، ما چیزى جز آن چه تو به ما آموخته ‏اى نمى ‏دانیم، تو دانا و حکیم مى‏ باشى(بقره/۳۲)

به این ترتیب فرشتگان که به لیاقت و برترى آدم علیه‏ السلام نسبت به خود پى برده و پاسخ سؤال خود را قانع‏ کننده یافتند، به عذرخواهى پرداخته، و دریافتند که خداوند مى ‏خواهد انسانى به نام آدم علیه‏ السلام بیافریند که سمبل رشد و تکامل، و گل سرسبد موجودات، و ساختار وجودى او به گونه ‏اى آفریده شده که لایق مقام نمایندگى خدا است.