دلت را دریاچه ی بخشش ها کن

 

❤️دلت را دریاچه ی بخشش ها کن
و دستان معتمد خداوندت را بگیر
با او روزهایت را قدم بزن…

?بگذار گلهای مهربانی در روحت بروید….
اسمان دلت را رنگین کمان عشق کن
بگذار انسانیتت چون قامت ایستاده ی کوهی بلند باشد

?تو ،میتوانی بزرگترین امور
را براحتی انجام دهی
چون خداوند پیشاپیش
تو در حرکت است
پس نشانه ها را دنبال کن

?این دنیا ،پر از برکت و فراوانیست
برای من،برای تو ،برای همه
بلند شو ,و با لبخندی
هر روز را با تمام زیبایی هایش
آغاز کن ….