نحوه کاشت و نگهداری گیاه کلرودندروم

 

 

نام اصلی : کلرودندروم

نام رایج فارسی : معین التجار

نور:
به نور کامل نیاز دارد،آفتاب را به راحتی تحمل میکند،افتاب مستقیم وسط روز به برگها صدمه وارد میکند.

دما:
از بهار تا پائیز درجه حرارت حدود ۲۰ درجه ثابت نگه دارید،ولی از پائیز تا بهار آینده درجه حرارت ۱۵ برای ان کافی است.

آبیاری:
از اواسط بهار تا اواخر تابستان هفته ای دو بار ابیاری کنید،از اواخر تابستان تا اول زمستان هفته ای یکبار کافی است،در زمستان با خشک شدن سطح خاک گیاه را ابیاری کنید.

رطوبت:
به رطوبت شدید نیاز دارد،شرایط رطوبتی گلخانه برای این گیاه ایده آل است،در بهار و تابستان در منزل هفته ای دوبار غبارپاشی کنید،جهت تامین رطوبت پایدار به زیرگلدانی حاوی سنگریزه اب اضافه کنید و دقت کنید که ته گلدان با اب در ارتباط نباشد.

تغذیه:
کمبود مواد غذایی خاک را با مواد غذایی مصنوعی مایع یا جامد محلول در اب طبق دستور سازنده و یا فروشنده جبران کنید،تغذیه در فصل زمستان لزومی ندارد

خاک مناسب:
مخلوطی از خاک لوم و شن مطلوب است.

تکثیر:
از ماه فروردین تا تیر قلمه های سبز به طول ۸-۱۲ سانتیمتر از شاخه های جانبی تهیه نموده و در هورمون های محرک ریشه زایی فرو برده و سپس در خاک مرطوب شامل پیت و شن به نسبت مساوی کاشته شود