نماتد چیست؟

 

 

نماتد را می توان بعد از حشرات بزرگترین گروه جانوران نامید.

نماتد ها غالبا انگل هستند که عده ای از آنها انگل گیاهی می باشند .

اکثر نماتدها استوانه شکل هستند و در سر و دم باریک می شوند.اما نماتد های ماده در هنگام بلوغ متورم می شوند و به شکل گلابی لیمویی یا قلوه ای در می آیند. نماتد ها دارای اندام خنجری شکل به نام استیلت هستند که دیواره سلول های گیاهی ریشه را پاره می کنند و با آن از محتویات درون سلول تغذیه می کنند.

علائم نماتد در گیاهان:ایجاد غده در ریشه،زخم شدن ریشه،ریش ریش شدن ریشه و پوسیدگی ریشه. پس از تاثیر نماتد برروی ریشه ، اندام های هوایی گیاه نیز دچار علائمی مثل کاهش رشد، زردی گیاه ، پژمردگی می شود.

نماتد مولد گره ریشه از مهمترین نماتد های بیماری زا در ریشه است. این نماتد با ایجاد غده هایی از جنس خو دسلولهای ریشه شکل ناهنجاری به ریشه می دهد و همچنین مانع انتقال آب به اندام های هوایی شده و ضمن تغذیه از مواد غذایی داخل سلول ها ی ریشه مانع جذب مواد غذایی توسط ریشه شده.

درمان

یکی ازراههای ضدعفونی خاک با حرارت خورشید است که با کشیدن پلاستیک روی سطح خاک مرطوب در تابستان انجام می شود

مبارزه شیمیایی علیه این نماتد در منابع موثر گزارش شده و موثرترین آن‌ها کاربوفوران ۴F است. اتوپروپ ۶EC و مترول فوتیون ۶SC به مقدار ۱۰۰۰-۳۰۰ میکرو گرم در میلی‌لیتر هم‌چنین خیلی موثر گزارش شده است.

شایدتصمیم گرفتن قلمه از کاکتوس آلوده وکاشت آن در خاک عاری ار نماتد آخرین راه حل ممکن باشد