فوتو توکسیتی یا مسمومیت شیمیایی-خورشیدی

 

این آسیب دیدگی بسیار شبیه آفتاب سوختگی می باشد با این تفاوت که علاوه بر آفتاب، آفت کش ها و قارچکش ها نقش مهمی در ایجاد آن دارند.

کاکتوسی که در معرض نور مستقیم خورشید قرار دارد، پس از به کار بردن برخی از حشره کش های معمولی و بعضی از قارچکش ها که برروی پوست کاکتوس پاشیده می شوند، دچار عوارض آفتاب سوختگی می شود. به خاطر همین یک کاکتوس که قبلا در نور مستقیم خورشید بوده و مشکلی نداشته پس از استفاده از بعضی سموم گیاهی به ناگاه دچار علائم آفتاب سوختگی می شود.

همه سموم باعث این واکنش نمی شوند بلکه معمولا سمومی که حاوی نوعی از نفت هستند باعث عامل این مسئله هستند.

از آنجا که این مشکل به سبب رفتارخود پرورش دهنده کاکتوس می باشد تشخیص آن بسیار آسان است. اگر این آسیب مدت کوتاهی پس از استفاده از سموم شیمیایی پدیدار گشت مسلما عامل آن همان سموم می باشند اما اگر از سموم استفاده نشده فوتوتوکسیتی ر امی توان رد کرد.

درمان

بهترین راه پیشگیری است.

اگر از سموم شیمیایی استفاده می کنید گیاه را تا زمانی که سموم برروی پوست آن قرار دارد در معرض خورشید قرار ندهید، و پس از گذشت دوره اثر گذاری سم و شستشوی پوست کاکتوس آن را به زیر نورخورشید منتقل نمایید.

اگر شما به تازگی سمپاشی کرده اید و کاکتوستان در معرض نور خورشید است سریع اقدام به جابجایی آن به محل سایه نمایید.

نکته: زمانی این آسیب به وجود می آید که سموم شیمیایی بر روی کاکتوس اسپری می شوند بنابراین حشره کش های سیستماتیک که با آبیاری به خاک اضافه می شوند و توسط ریشه ها جذب می شوند این عوارض ر اندارند. با این حال اگر هنگام آبیاری با سموم سیستماتیک باز مقداری ازسموم به گیاه پاشید احتمال بروز عوارض فوتوتوکسیتی می باشد.

منبع .. فردایی بهتر