استفاده از پوست تخم مرغ و تفاله چایی در خاک گیاهان

 

استفاده از پوست تخم مرغ و تفاله چایی در خاک گیاهان :

در خیلی از سایت از فواید پوست تخم مرغ برای تاثیر رشد در گیاهان صحبت شده ،اما برای خودم سوال شد که این مواد برای برای رشد گیاهان مفید هست با نه؟

برای اسیدی کردن خاک از کود هایی که به خاک خاصیت اسیدی می دهند باید استفاده کنید و برای قلیایی کردن نیز از آهک استفاده کنید و باید با دستگاه ph سنج ph خاک سنجیده شود و سپس به مقدار مناسب به خاک اضافه کرد.

اما:
پوسته تخم مرغ خاصیت قلیایی دارد و برای خیلی ازگیاهان که خاک اسیدی رو می پسندد (بدلیل این که خاک اسیدی عناصر فسفر و پتاسیم را بهتر در خود جذب می کند و باعث رشد متعادف گیاه می شود)شاید زیاد جالب نباشد و برعکس تفاله چایی که خاصیت اسیدی دارد می تونه خیلی مورد پسند باشد
پس ابتدا باید بدانیم اون نژاد گیاهمان خاک قلیایی دوست دارد یا اسیدی.

از طرف دیگر پوسته تخم مرغ را در خاک باغچه دفن نمایید دو بعد چند ماه دیگر بروید سراغش آنرا بدون تغییر میابید. پس نتیجه میگیریم ساختمان شبکه ملکولی پوسته تخم مرغ به این راحتیها متلاشی نمیشود و تجزیه نمیگردد
همانطور که دانه های ماسه سرشار از عناصر ضروری و مفید گیاه هستند اما به این راحتی ها تجزیه نشده و یونها و مولکولهای خود را آزاد نمیسازند.
پس باید پوسته تخم مرغ صورت پودر بشه.
و اما تفاله چای حالت اسیدی خاک را بیشتر می کند اما:
حتما تفاله چای باید مانند خاک برگ پوسیده شود تا بهترین راندمان را داشته باشد
اگر تفاله بصورت سالم پای گلدان ریخته شود میتواند عامل کپک زدگی و حمله قارچها گردد