نگهداری و پرورش گل بنفشه آفریقایی یا سنت پاولیا

 

[In reply to گل و گیاه ارکیده]
‎نام علمی : African violet

‎بنفشه آفریقایی یا سنت پاولیا (SAINTPAULIA IONANTHA)
گیاهی است که حدود ۱۰۰ سال پیش در شرق آفریقا در تانزانیا توسط یک نظامی المانی به نام (سنت پائول ) یافت شده به همین دلیل نام سنت پـُلیا برای آن انتخاب گردید
به دلیل شباهت گلهایش به بنفشه انرا بنفشه افریقایی مینامند و از نظر گیاه شناسی نسبتی با بنفشه ندارد

این گیاه زیبا چون کوچک و سبک می باشد و جای زیادی را اشغال نمی کند و حمل اش توسط افراد سالخورده و کودکان آسان است از محبوب ترین و پرطرفدار ترین گیاهان آپارتمانی می باشد.همچنین در بیشتر ماه های سال حتی با نور مصنوعی گلهای فراوانی میدهد

نیاز های بنفشه آفریقایی ?

نور: نور یکی از نکات مهمی است که برای پرورش این گیاه باید رعایت شود . نور غیر مستقیم آفتاب نور مناسبی برای نگهداری بنفشه آفریقایی می باشد. نورمستقیم آفتاب در بهار و تابستان موجب سوختگی برگها می شود. بهترین مکان، پنجره های جنوبی و شرقی و غربی هستند. در فصل های بهار و تابستان به علت شدت زیاد نور آفتاب باید توسط پرده های توری، شدت نوررا کم کرد ، پنجره های شمالی هم اگر زیر سایه درختان نمی باشند مکان مناسبی برای پرورش این گیاه می باشند .

دما: درجه حرارت مناسب برای این گیاه بین ۱۸ تا ۲۴ درجه سانتی گراد می باشد به طور کلی دمایی که انسان در آن احساس راحتی کند برای این گیاه مناسب است

رطوبت: این گیاه به رطوبت بین ۴۰ تا ۵۵ درصد نیاز دارد که یکی ازراه های تامین رطوبت، قرار دادن گیاه با زیر گلدانی روی سینی آب حاوی سنگریزه می باشد.

تعویض گلدان: در صورت نیاز درهر فصلی و درمحیطی سربسته می توان نسبت به تعویض گلدان اقدام کنید . عدم تعویض گلدان حداقل سالی یکبار باعث توقف رشد برگها و گل ندادن گیاه می شود .