نشانه های تأخیر تکاملی در کودکان در سال دوم زندگی

 

 

قادر به راه رفتن تا سن ۱۸ ماهگی نمی باشد .
گر چه چند ماهی است راه رفتن را آموخته ولی قادر به راه رفتن صحیح ( پاشنه پس از پنجه ) نمی باشد و یا فقط روی پنجه خود راه می رود .
قادر به بیان حداقل ۱۰ کلمه متفاوت در سن ۱۸ ماهگی نیست .
قادر به بیان جملات ۲ کلمه ای تا پایان ۲ سالگی نمی باشد .
تا پایان ۲ سالگی ، کارها و کلمات دیگران را تقلید نمی کند .
قادر به انجام دستورالعمل های ساده دیگران نمی باشد .
نمی تواند اسباب بازی های چرخدار را به جلو براند .
والدین در برخورد با تأخیر تکاملی در کودکان چه اقدامی باید انجام دهند؟

در برخورد با تأخیر تکاملی در کودکان لازم است ابتدا به فوق تخصص مغز و اعصاب کودکان مراجعه نمایید تا معاینات عصبی بطور دقیق انجام شود و بررسی های لازم تشخیصی برای یافتن علت و تجویز درمان انجام شود.