نکاتی در تهیه ترشی

 

 

ـ سرکه ی ترشی باید خالص و بدون آب باشد، بهترین سرکه برای ترشی سرکه انگور است.
ـ اگر از خالص بودن سرکه مطمئن نبودید، قبل از تهیه ی ترشی باید آن را چند جوش بدهید تا ترشی کپک نزند.
ـ ظرفی که می خواهیم ترشی را در آن بریزیم، باید کاملاً تمیز و خشک و دری محکم داشته باشد.
ـ انواع میوه و سبزی هایی که به مصرف ترشی می رسد باید شسته شده و کاملاً خشک باشد.
ـ ترشی را حتماً در جای خنک قرار دهید.