درمان خشونت پوست و خارش بدن و سوختگی و پوست درخشان (استاد ضیایی)

درمان خشونت پوست و خارش بدن

از ضماد اسفرزه (یا اسپرزه) استفاده کند به این گونه که آن را با روغن کنجد مخلوط و استفاده کند.

 

برای داشتن پوست درخشان  و شفاف

از روغن و ضماد کنجد خالص استفاده کند به این گونه که آن را مثلا به صورت بمالد. این کار پوست را نرم و شفاف می کند.
همچنین می تواند آن را به شکل خوراکی بخورد که علاوه بر شفافی پوست، برای تقویت باه، رفع دل مالشک و رفع ضعف عمومی خوب است. البته اگر کسی این را بخورد چون هضمش سخت است باید از عسل استفاده کند زیرا هضم عسل سریع است و وقتی با آن مخلوط شود هضم آن را معتدل می کند. کنجد را باید با عسل به شکل مساوی بخورند.