درمان التهاب و اگزما پوستی و درمان پسوریازیس (استاد ضیایی)

درمان التهاب و اگزمای پوستی

از گیاه یولاف استفاده کند که همان جو دوسر است استفاده کند. این جو با جوهای عادی فرق می کند. این داروی برای انواعی از اگزما مفید است.

 

درمان پسوریازیس

برای درمان آن می توان کیسه های پر از جو دو سر را روی محل بیماری بگذارند.