اب پز کردن تخم مرغ

 

برای آب پز کردن تخم مرغ مقدار کمی نمک و سرکه به آب اضافه کنید.

این کار باعث میشود اگر پوست تخم مرغ شکسته شد سفیده بیرون نزند.

تخم مرغها را با حرارت کم بپزید.

در صورتی که ته تخم مرغ را با سنجاق سوراخ کنیم موقع آب پز کردن، پوسته آن ترک نمیخورد.

برای اینکه پوست تخم مرغ پخته را به آسانی جدا کنیم میتوانیم تخم مرغ را در آب سرد قرار بدهیم.