درمان رعشه یا لرزش غیر اختیاری اعضا بدن (استادضیایی)

۱ـ آلو بخارا ۷ تا ۱۴ (بصورت مکیدنی بخورد)، ۲ـ پُخته کلم‌برگ(= کرم= کُرنُب)، یا پُخته قُنِّبیط (= قُنَبیط= بَقلَهُ الأنصار= کلم سنگ)، ۳ـ انارشیرین یک تا دو عدد، یا یک‌استکان تا یک‌لیوان آب آن، یا یک‌قاشق مربّاخوری تا یک‌قاشق غذاخوری رُبّ انارشیرین، ۴ـ ماساژ با روغن اسفند، ۵ـ دمکرده تخم و ریشه شکاعی (=خارزن‌بابا= رَأسُ الشّیخ) و اگر علاوه بر رعشه، بیماری کبدچرب نیز دارد، عرق طبیعی بوقناق بخورد، ۶ـ خوردن بُخار پَز باقِلّا (توجّه: بیماری فاویسم نداشته باشید).