پیام حضرت علامه براى نسل جوان

علامه حسن زاده آملی: همان پیامى که خدا، قرآن و همه انبیا دارند، دو کلمه است ، یکى این که پاک باشید و دیگر آن که در پى تحصیل کمال و معارف بروید. مهم ترین کارى که هر کس مى تواند بکند این که خودش را درست بسازد و صنع الهى را آلوده نکند. جوانان ما باید در صنع وجودشان تامل کنند.
هیچ نبودند و هیچ نداشتند. ولى الان این همه سرمایه هاى علمى ما و هر چه هست علم است و آنها دنبال علم و عالم باشند. امیدواریم که جوانان ما بیدار باشند و دنبال کمالات علمى خود و اعمال شایسته و صالح باشند.

منبع:گفت و گو