طرز تهیه ترشی بادمجان با رب انار

 

موادلازم

بادمجان یک کیلو
رب انار۳۰۰گرم
سیریک بوته
سرکه بمیزان لازم
سیاهدانه.تخم گشنیز.فلفل.زردچوبه نمک بمیزان لازم
طرزتهیه
بادمجانهاراریزخردمیکنیم وبایک لیوان سرکه میپزیم درحدی که بادمجانها نرم شوندازروی حرارت برمیداریم وسیررارنده میکنیم وبه مواداضافه میکنیم رب اناروادویه هاراهم اضافه میکنیم وکم کم سرکه رااضافه میکنیم درحدی که ترشی زیادآبکی نباشددرظرف موردنظرمیریزیم تایک هفته آماده ست نوش جان