ماوسی که هر سطحی را چند لمسی می کند

شرکتی به نام “سلوآن” ابزاری جایگزین برای ماوسهای رایانه ابداع کرده است که می تواند هر سطحی را به صفحه ای چند لمسی یا صفحه کلیدی قابل حمل تبدیل کند.

ابزار ماوس یکی از بخشهای رایانه ها است که تقریبا از زمانی که برای اولین بار در سال ۱۹۶۸ وارد بازار مصرف شد تا به امروز چندان تغییری پیدا نکرده و عملکرد آن ثابت باقی مانده است.

ماوسی که هر سطحی را چند لمسی می کند


شرکتی به نام “سلوآن” ابزاری جایگزین برای ماوسهای رایانه ابداع کرده است که می تواند هر سطحی را به صفحه ای چند لمسی یا صفحه کلیدی قابل حمل تبدیل کند.

ابزار ماوس یکی از بخشهای رایانه ها است که تقریبا از زمانی که برای اولین بار در سال ۱۹۶۸ وارد بازار مصرف شد تا به امروز چندان تغییری پیدا نکرده و عملکرد آن ثابت باقی مانده است.

اما به نظر می رسد به تدریج فناوری های روز جهان در حال تغییر دادن این ابزار کوچک و کاربردی است. یکی از نمونه های این تغییرات ابداع جایگزینی جدید به نام “اِوُماوس” است که می تواند هر سطحی را به صفحه لمسی و انگشت کاربر را به نشانگر تبدیل کند.

این ابزار عملکردی مشابه عملکرد ماوسهای نامرئی دارد اما نسبت به این ماوسها از زیبایی و جذابیت بیشتری برخوردار است. دو حسگر فروسرخ این ماوس در چشمهای ابزاری حیوان مانند قرار گرفته اند که با تابیدن به سطح و ردیابی حرکات انگشت کاربر می تواند کارایی مانند ماوسهای رایج داشته باشد.

برای مثال می تواند با لمس کردن سطح بر روی گزینه های نمایشگر کارهایی مانند کلیک راست و چپ، کشیدن گزینه ها و انداختن آنها در پوشه ای دیگر، چند لمسی، چرخش و بزرگنمایی انجام داد.

از این ابزار حتی می توان برای نقاشی استفاده کرد و یا از انگشتان دست به عنوان قلم استفاده کرده و بر روی سطحی نوشت. گزینه ای دیگر در این ابزار امکان تبدیل شدن آن به صفحه کلیدی کامل و قابل حمل است.

به گفته طراح این ابزار، از آنجایی که کاربران نیازی ندارند ابزاری فیزیکی را به دست بگیرند، امکان ابتلا به بیماری های از قبیل سندروم مجرای مچی که به دلیل استفاده نادرست از ماوس به وجود می آید را کاهش پیدا می کند.

بر اساس گزارش گیزمگ، این ابزار تقریبا بر روی هر فضای مسطحی کار کرده و به فضای کوچکی نیاز دارد. همچنین می توان از آن به صورت وایرلس یا USB استفاده کرد.